Så er der arkitekturfestival! En festival, der giver spørgsmål og inspiration til vores lokale diskussion om hvordan Odense bliver en god by. Ugens fire anbefalinger hænger sammen. Først anbefales festivalens åbningsforelæsning, der diskuterer om vores byer er ved at gå fra velfærds til venstandsbyer. Så en cykeltur til Anton Rosens bygningsværker i Odense, som er med til at sætte ord på arkitektonisk kvalitet. Endelig anbefales to film om to forskellige tilgange til en grøn by; en film om Piet Oudolf, der har tilplantet High Line i New York og en film om Berlins grønne mellemrum. Hav en god festival! Bo Jessen

Fre 2
02-10-2020 16:00:00 02-10-2020 40 Arkitekturfestival: Åbningsforeslæsning Den gode by lever i modsætningerne Ny Vestergade 13, Odense C Odense Architecture Festival false DD-MM-YYYY

Arkitekturfestival: Åbningsforeslæsning Den gode by lever i modsætningerne


Arkitekturfestival: Åbningsforeslæsning
Foredrag/debat | Kl. 16:00 | Ny Vestergade 13, Odense C | Pris: 0 Kr. | Køb billet her | Skrevet af: Bo Jessen

Sted: The Studio Gallery
Arrangør: Odense Architecture Festival

Den corona-udskudte arkitekturfestival åbner i denne uge og har det allermest meningsfulde tema man kunne forestille sig. Velfærdsby eller velstandsby? I forskellige former er netop dét spørgsmål centralt for alle de debatter, vi har lige her i Odense, netop nu, om den gode by.

I festivalens åbningsforelæsning slår Kristoffer Lindhardt Weiss, forfatter bag bogværket "Kritisk By" tonen an. Han mener at de danske velfærdsbyer er under transformation til velstandsbyer for de få.

For mig rammer temaet plet af to årsager. Dels fordi de grundlæggende dynamikker, der driver byudviklingen i dag: magt og profit, kun sjældent lader sig bøje af velmente visioner og frisere af bløde ord. Og dels fordi arkitekturen - byudviklingen - i sit væsen er lige så modsætningsfyldt som livet. I tvivl og til evig debat.

For noget by er bedre end andet, men udrydder man det andet mangler byen noget. Når noget er særligt skønt, fordi det er skabt med håndfast vision, er der mindre plads til fortolkning. Jo bedre byen bliver, jo færre mennesker har råd til at bruge den. De smukkeste idealer har produceret den dårligste by - men byudvikling uden idealer har ingen fremtid. Byudvikling er et middel til at forbedre byen, men når byudviklingen går i gang, er målet om en bedre by underordnet målet om at tjene penge. Byens urbanitet er den stærkeste kilde til vores kreativitet, men dræner vores hjerner. Grønne byer er sunde, men jo mere natur, der er i byen, jo mere plads optager de fra naturen.

Hvis nogen fortæller dig, at vejen til den gode by findes for enden af én bestemt vej, så skal du være på vagt. Uanset om det er tidens hedonistiske hotshotarkitekt, Bjarke Ingels, eller formanden for Arkitekturoprøret.

Her kommer mit kritiske manifest om den gode by: Den gode by er altid i bevægelse. Den gode by findes ikke i stilstand og den findes ikke i kompromiset. Den gode by findes i dialogen mellem modsatrettede visioner, der måske ikke umiddelbart synes at kunne leve sammen. En by er per definition et sted hvor modsætninger mødes, og når modsætningerne fjernes bliver byen enten en kulisse, der stikker dig løgnen om det gode liv, eller en slap masse uden fremdrift.

Hvad betyder det? Jo, en gade under ombygning er ikke en forhindring. Det er en drøm, som du bestemmer indholdet af. Den gode by er super urban, men også vildt og radikalt grøn. I den gode by bor rig og fattig side om side, har børn i den samme skole og deltager i den samme samtale. I den gode by findes både miniatureplanlagt helhed pyntet med formfuldendt forbandt og teglværkskunst og bagsider med graffiti og snavs. Den gode by har præsentable pladser og mellemrum, der kræver opdagelse. I den gode by kan tempoet tvinge din hjerne til at præstere usandsynlige ting, men der skal være lige så god plads til at drive væk i sovetilstand.

God arkitekturfestival!

Disclaimer: Arkitekturfestivalen arrangeres af Mira og Pil, der også er en del af This Is Odense. De har ikke indflydelse på ugens anbefalinger, men som altid siger vi det højt, når vi kender dem vi anbefaler. Se det fulde program på https://cafx.dk/odense/.

Link til begivenhedLuk

Fre 2
02-10-2020 10:00:00 02-10-2020 40 Arkitekturfestival: Natura Urbana - The Brachen of Berlin Et indblik i det udresserede liv i Berlins grønne mellemrum Brandts Passage 39, Odense C Odense Architecture Festival, Cafe Biografen false DD-MM-YYYY

Arkitekturfestival: Natura Urbana - The Brachen of Berlin Et indblik i det udresserede liv i Berlins grønne mellemrum


Arkitekturfestival: Natura Urbana - The Brachen of Berlin
Film | Kl. 10:00 | Brandts Passage 39, Odense C | Pris: 50 Kr. | Køb billet her | Skrevet af: Bo Jessen

Sted: Cafe biografen
Arrangør: Odense Architecture Festival, Cafe Biografen

Når folk sukkende taler om 90'ernes Berlin referer de ofte til Østberlins natklubber, loppemarkeder med relikvier fra efterkrigsårene og en grumset, billig, hedonistisk og urban lækkerhed, som åbenbart kun kan findes i storbyer, når de bevæger sig fra én periode til en anden.

Lidt mere sjældent henviser folk til Berlins grønne mellemrum. De såkaldte "Brachen". Selvgroede grønne naturtomter, som aldrig blev tilbygget efter 2. verdenskrig, og som stod som minder om de stadige skel i samfundet efter Murens Fald og som er en ligeså stor del af det vilde Berlin.

Legepladser for byens kunstnere, laboratorier for biologer og botanikere og pusterum for Berlins hypersociale befolkning.

Men ligesom byens billige boliger er de grønne tomter på vej til at forsvinde. Bid for bid i den store boligmarkedskværn, der langsomt sluger, rydder og ensretter den berlinske vildskab.

Disse grønne mellemrum er genstand for filmen "Natura Urbana - The Brachen of Berlin", der vises på årets arkitekturfestival i Cafe Biografen.

Se trailer her:

Filmen introduceres af festivalleder Pil Lindgreen.

Disclaimer: Arkitekturfestivalen arrangeres af Mira og Pil, der også er en del af This Is Odense. De har ikke indflydelse på ugens anbefalinger, men som altid siger vi det højt, når vi kender dem vi anbefaler. Se det fulde program på https://cafx.dk/odense/.

Link til begivenhedLuk

Lør 3
03-10-2020 14:00:00 03-10-2020 15:00 40 Arkitekturfestival: På cykel med Anton Rosen På cykeltur til nogle af byens fineste bygningsværker Dronning Olgas Vej 24, Odense C. Odense Architecture Festival, Byforeningen Odense, Lone Jensen false DD-MM-YYYY

Arkitekturfestival: På cykel med Anton Rosen På cykeltur til nogle af byens fineste bygningsværker


Arkitekturfestival: På cykel med Anton Rosen
Andet | Kl. 14:00 - 15:00 | Dronning Olgas Vej 24, Odense C. | Pris: 0 Kr. | Køb billet her | Skrevet af: Bo Jessen

Sted: Dronning Olgas Vej 24
Arrangør: Odense Architecture Festival, Byforeningen Odense, Lone Jensen

Et af de arrangementer jeg glæder mig mest til på årets arkitekturfestival er en cykeltur i Anton Rosens arkitektoniske odenseanske fodspor, vejledt af Lone Jensen, der har forfattet en bog om Rosen - "Anton Rosen – en ener i dansk arkitektur".

Og hvem var han så? Jo, i hvert fald en pyntesyg mand med sans for detaljen. En af de få arkitekter fra flade Danmark, som kunne svinge sig op til Jugendstil uden at fremkalde kvalme. En overgangsfigur efter historicismen. Aktiv som arkitekt på et tidspunkt hvor velhaveres prestige endnu kunne aflæses på detaljerne i de bygninger, der blev opført.

Født i Horsens, i mange år bosat i Silkeborg, død i København. Men på en eller anden måde med en vis betydning for Odense. Måske dels fordi Rosen var læremester for Bent Helweg-Møller, der siden skulle tegne rådhusets udvidelse og dels som ophavsmand til en række bygningsværker i byen, hvoraf nogen stadig står.

Som et ekstra sært kuriosum var Rosen også ophavsmand til Palace Hotel på Rådhuspladsen i København, hvis tårn stadig konkurrerer med tårnet på Københavns Rådhus, tegnet af Martin Nyrop - bedstefar til den senere planchef i Odense, Jannik Nyrop - som er en af fædrene til Odenses nuværende store transformation.

Ok. Måske er vi lidt langt ude i et forsøg på at etablere en stærk Odenseforbindelse.

Men jeg har også selv en forbindelse til Rosen. Uden at vide det, har jeg på en eller anden måde fulgt efter ham i de sidste 15-20 år.

I gymnasiet havde jeg en kæreste, der boede i det tidligere Hotel på Kongensgade 71 tegnet af Rosen. En særegen organisk bygning med to tårne, karnapper i bindingsværk og - husker jeg - en flot elevator fra Thomas B. Thrige, som var den første elevator TBT nogensinde producerede.

Og mens jeg skriver den her anbefaling ser jeg over på den fredede bygning på den anden side af gaden, der også er tegnet af Rosen. Et spir i kobber, påført en vimpel med 1902 skåret ud i sirlig form, som fremhæver bygningens rygrad - de fremskudte karnapper i kalksandsten og ovenpå en lille jugendpyntet altan til 3. salen. Under vinduerne i mønstre af teglsten og cementsten. Små kobberindfattede detaljer. Et massivt kropsligt fundament i sten. For pyntet til min smag, men en dygtig bygning.

Jeg er sikker på begge bygninger er en del af cykelturen - prøv at læg mærke til hvor mange detaljer, der går igen mellem de to (vinduerne og stueetagerne som eksempel), selvom Rosen altid havde ambitionen om at skabe noget nyt med hver eneste bygning.

Turen starter i Åløkkekvarteret.

Disclaimer: Arkitekturfestivalen arrangeres af Mira og Pil, der også er en del af This Is Odense. De har ikke indflydelse på ugens anbefalinger, men som altid siger vi det højt, når vi kender dem vi anbefaler. Se det fulde program på https://cafx.dk/odense/.

Link til begivenhedLuk

Lør 3
03-10-2020 12:00:00 03-10-2020 40 Arkitekturfestival: Film om Piet Oudolf På tur med manden, der tilplantede High Line i New York - Når man dresserer det grønne til at optræde vildt Brandts Passage 39, Odense C Odense Architecture Festival, Cafe Biografen false DD-MM-YYYY

Arkitekturfestival: Film om Piet Oudolf På tur med manden, der tilplantede High Line i New York - Når man dresserer det grønne til at optræde vildt


Arkitekturfestival: Film om Piet Oudolf
Film | Kl. 12:00 | Brandts Passage 39, Odense C | Pris: 50 Kr. | Køb billet her | Skrevet af: Bo Jessen

Sted: Cafe biografen
Arrangør: Odense Architecture Festival, Cafe Biografen

Traditionelt har byplanlæggere og landskabsarkitekter forsøgt at forene det grønne og byen gennem et kompromis, hvor det grønne bliver stadig mere veldresseret, pænt og manikureret jo tættere man kommer på civilisationens kerne. Tænk tætklippede græsplæner og blomsterkummer med petunia, som ryddes og friseres når de visner. Endda med industrisamfundets devise om opdelte funktioner: Der skal være grønt hvor der skal være grønt, og der skal være by, hvor der skal være by.

Det mener jeg er helt forkert. Nuvel, nogle grønne områder i den centrale del af byen skal kunne bære mange forskelligartede aktiviteter. Det er trods alt ikke nemt både at drikke bajere, spille kongespil, solbade og læse til eksamen midt i en skov eller et prærielandskab.

Men intet sted har vi mere brug for den vilde natur end i den urbane jungle. Det bryder byen op i overraskelser, det stimulerer vores hjerner, det afhjælper stress.

Forestil dig at et stykke af Albanigade - eller ethvert andet superurbant område af Odense - fik skrællet et stykke af asfalten af og en vild blomstermark eller et englandskab voksede frem i stedet. Dét er den gode odenseanske storby for mig og det ville blive byens mest fotograferede m2.

Udfordringen er selvfølgelig hvordan man får den selvgroede vilde natur til at leve side om side med beton og klinker, vintersalt og biler og weekendfulde teenagere.

Det gør man ikke nødvendigvis. En mand som Piet Oudolf har været med til at skabe en ny trend i byplanlægningen, hvor man dresserer det grønne til at fremstå vildt.

På arkitekturfestivalen vises en portrætdokumentar af Piet Oudolf og hans havekunst. Han arbejder med at skabe sæsonlevende, sansefulde staude-kunstværker, hvor naturens vildskab forenes med det bevidste kunstneriske valg. Det handler om at fremhæve skønheden i både blomst og forfald. Skønhed i det uventede. I modsætningerne. På den måde kan Oudolf være med til at vise folk, der er vokset op med pænhed som ideal, hvordan fremtidens mere vilde, biodiverse byplanlægning kan se ud.

Det skaber nogle fantastiske overraskende naturoplevelser, som man først forstår, når man står midt i dem.

Hvor mange der har været i New York har High Line, som er tilplantet af Oudolf, som et af deres højdepunkter? En del af dem jeg kender.

Netop High Line er det gode eksempel. En vild, levende og smuk oplevelse. For det utrænede øje ser det næsten ud til, at New Yorks hårdføre plantearter selv har fundet vej til det gamle jernbanetracé og på den måde bidrager til at bringe et forladt område ind i fremtidens by, ved at tage udgangspunkt i det hårdføre miljø, der var i 80-90'erne. Men sådan er det altså ikke - græsser, stauder og træer på High Line er minutiøst udvalgt, importeret blandt andet fra den amerikanske prærie og sirligt plantet.

På sin vis ligesom Central Park, der er den del af New York, der er ændret mest fra dens oprindelige fremtoning - med velplacerede sten, søer og andet kulisseri - men som optræder, som et ubebygget levn fra fortidens Amerika.

Det medfører selvfølgelig også en del kritik af Uodolf. Burde man ikke bruge flere hjemmehørende arter? Burde der ikke være plads til egentlig vild natur? Jo, men jeg tror Oudolfs haver er en del af løsningen: De åbner øjnene for noget folk ikke kunne se før. Og om 10 år, så ser folk ikke mærkeligt på dig, når du undlader at slå græsplænen eller hvis du siger, at naturen er flottest i oktober.

Når du ser filmen, så spørg dig selv hvilke overraskende steder en Piet Oudolf-have kunne ligget i den centrale del af Odense. Derfra er det sådan set bare at realisere det.

Se trailer til filmen her:

Filmen introduceres af festivalleder Pil Lindgreen.

Disclaimer: Arkitekturfestivalen arrangeres af Mira og Pil, der også er en del af This Is Odense. De har ikke indflydelse på ugens anbefalinger, men som altid siger vi det højt, når vi kender dem vi anbefaler. Se det fulde program på https://cafx.dk/odense/.

Link til begivenhedLuk


This Is Odense